MENU

Dzień Mamy Mini Sesje 2023

Dzień mamy to wyjątkowa okazja, by wykonać sesję
dla siebie samej... zatrzymać teraźniejszość
ze swoimi dziećmi, ze swoją mamą,
bądź pokoleniowo.

m i n i s e s j e z o k a z j i D N I A M A M Y
cena 440zł
8 zdjęć do pobrania online
czas trwania sesji: 45min
możliwość dokupienia dodatkowych ujęć 20zł/szt
możliwość dokupienia odbitek do plików cyfrowych
(1szt w rozmiarze 15x23cm/2zł)

sesja odbędzie się na terenie Lublina, w plenerze.
Dokładną lokalizację podam bliżej
terminu zdjęć.

Po naszej sesji podsyłam wszystkie zdjęcia.
Wyboru swoich ulubionych kadrów
dokonujecie samodzielnie.
Czas oczekiwania na gotowe zdjęcia wynosi
2tygodnie.

termin:

26.05 27.05 28.05

17.30
18.30
19.30

(według kolejności zgłoszeń)

DO ZOBACZENIA :)

CLOSE